۳۵ بار اين وبلاگه رو حذف کردم نشد! ۲۶۵۳۴ بار کل آرشيوشو پاک کردم باز سر جاشه!! الام که آبرومو برد...تو وبلاگ مردم ستاره دار شده!! 08.gif من نبودم خود اين وبلاگه بود !! 04.gif به خدا !! 19.gif چی کارش کنم بره؟!

/ 0 نظر / 17 بازدید