۱:خدا جان! ممنان از تحويلت! از روزی که من دعای افتاب کردم تا حالا هر روز هوا ۲ نفره بوده!! بارون کم بود؟! برف هم اضافه شد!28_4_8.gif...وقتی کوچولو بودم دوست داشتم يه دنيا برف بياد تا مدرسه ها رو تعطيل کنن!اما الانه که ديگه چيزی به ما نمی ماسه! چرا الکی زحمت های بعد از برفو تحمل کنيم؟ راه رفتن تو خيابون يخ بسته رو بگو!!!!

اما جدای از اين حرفا واقعا عجب منظره بيستيه باريدن برف از اسمون توی باغ!! البته از پشت شيشه01.gif (دلم اهنگ زمستون افشينو خواست!) حالا با صدای فرزين هم ميشه کنار امد ديگه!

۲:: گفته بودم که من و ازاده خنده هفتمونو چطوری تامين ميکنيم ديگه؟! با پيام محبت روزنامه ايران.امروز يه کيس خيلی بانمک پيدا کردم گفتم اينجا هم بنويسم که شما هم دامنی پر کنيد از عطر اين عشق افسانه ای! نميدونيد چه جوی داده بود اين عاشق به پيام محبتش! گل و قلب تير خورده و عکس محبوب!!:

                                     تقديم به يگانه عشقم {محل الصاق عکس معشوق}

                                     عبدالکريم عزيزم

                                      ميلاد تو محض صفاست

                                        روز زاد تو ز روز عاشقاست

                                          بارها از دست من رنجان شدی

                                            عفو کن هرگز مگو او بی وفاست

                                              هر چه در پايت بريزم اندک است

                                                چون عبدالکريم از اين مردم جداست

خدا منو ببخشه!! تف تف تف تف !!! شايد من به نظرتون ادم پستی بيام که عشق ادما رو مسخره ميکنم! اما خداييش عاشق واقعی پا ميشه ميره عشقشو تو روزنامه اگهی ميکنه؟!اونم اينقدر زيبا!!! با عکس و بساط؟!؟!؟!

و عشق.......

عشق تو را چون يک دسته گندم در اغوش می کشد

و می کوبدت تا پوسته ات را جدا کند

و می پالايدت تا سبوست را دور کند

و می سايدت تا سفيدت کند

و خمير می سازدت تا نرمت کند

و سپس تو را به اتش مقدس خويش می سپارد تا از تو سپند نانی سازد برای مهمانی مقدس خداوند!

عشق واقعی اينطور که خليل جبران توصيف کرده و همون عشقيه که مقدسه چيزی نيست که هر کسی تجربه کرده باشدش ...پيش خودم فکر ميکنم اونايی که عشق رو تجربه ميکنن چه جور ادمايی هستن؟!

 عشق در تعريف عوامانه يعنی دوست داشتن بسيار زياد...وابستگی عاطفی و روانی....که در جای خودش قابل احترامه و کسی که تجربه اش نکرده يعنی دبيلی بيش نيست!! که البته انواعی دارد و غيره....اما خب همين نوع ساده (حالا نگيم پيش پا افتاده) باز هم اونجوری که بايد صادقانه نيست!!!!!!!!!!! همه اينا رو گفتم که نگين ارزو پست و پليده و عشق ديگرانو مسخره ميکنه!!!!!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید