امروز ريويو ازمايشگاه ميکروبمون بود....ياد يه خاطره فجيعی افتادم که به هنگام امتحان ايمونوی عملی برام اتفاق افتاد!! اينو برای ۲۷۳۴۵۳۶۷۵۴ نفر ۲۸۳۷۶۷۶ بار تعريف کردم!! و در جواب اين همه تعريف من اونام نامردی نکردن و يه لبخندی زدن!! اما فقط خودم عمق فضاحت اون لحظه ها رو درک ميکنم!:

اقا ما ساعت ۱۲ امتحان تئوری عملی رو داشتيم و  بعدش عملی شروع ميشد! منم که ترمای اول اصلا نميدونستم درسو با کدوم سين مينويسن و عادت کرده بودم که خدا درسامو واسم پاس کنه!! صبح امتحان شروع کردم به خوندن!! اولش به خودم گفتم افرين ارزو! تو قهرمانی بيش نيستی!! تو ميتونيييييييی!! اما وقتی رسيدم به وسطاش و ديدم که ساعت ۱۱ شده ديگه کم اوردم و فهميدم که نه تنها قهرمان نيستم بلکه الانه است که خاک بر سرم بشه! ديگه به خودم گفتم که بابا امتحان که تستيه از هر کلمه يه حرفشو حفظ کن!! مثلا ازمايش بارداری توش گ داره ديگه حالا اسمش هر چی هست!(هنوزم نميدونم 08.gif) حالا چه امتحان فضاحت باری دادم بماند! ما رو کردن توی قرنطينه برای بخش عمليش! اون تو يه پسره چاق شکم گنده بود که خداييش اخر بچه لــــــــــــــــــــــزج بود!! انقدر مسخره اش کردم که اخرش از شانس کپک زده من, با اقای شکم گنده ايان هم رديف شديم و ايستگاهامون(و در واقع سوالامون) مشابه درامد! و يکی از تست ها چی بود؟! همون گ داره!!حالا منم سر امتحان طبق معمول هل شده بودم بددددددددددددددد و بازم بماند که چه کثافت کاری که نکردم با اون نمونه خونها و قضايا ( زردا) و..... حالا ما هی اون قضيه رو  هم ميزديم مگه اگلوتينه ميشد؟

بعد از امتحان مسلما می بايستی که با هم رديفی خوش تیپم سوالامو چک ميکردم!! از يه طرف استرس داشتم که بالاخره جواب تست گ دار + بوده يا منفی (وبازم بماند که  اصلا نميتونستم نگاه به ريخت يارو بکنم) از طرف ديگه ميرفتم بهش ميگفتم چی؟!؟!!؟! مگه اسم علمی ازمايشه يادم ميامد؟! نميتونستم هم که بهش بگم اقا شما تست گ دارتونو چی دراوردين که؟! بالاخره انقدر به خودم تلقين کردم که تو ميتونی ارزو و اينا که شجاعت لازم در من پديدار گشت و رفتم بهش گفتم:

ببخشيد اقا.......(خدا جون چی بگم؟!) ........شما جواب تست حاملگيتون مثبت شد؟!08.gif

پسره اول همينجوری موند!!(لابد فکر کرده شکم گندشو مسخره ميکنم!) بعدش که الحمدلله با گوشکوب غيب دوزاريش افتاد کاشف به عمل امد که الحمدلله حامله بوده!!!!!04.gif مجهولمونو ميگما!09.gif

حالا دوباره ۳ شنبه امتحان داااااااااااااارررررررررررممممممممممم 17.gif من ميترسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم 17.gif ميشه دعا کنيد من ۲۰ بشم؟!04.gif قول ميدم ديگه دختر خوبی بشما!!05.gif

/ 0 نظر / 35 بازدید