سلام!25.gif

۱: من شنبه ديگه امتحان گوارش دارم!!17.gif

 اگه از همين ثانيه هم شروع کنم به خوندن و مبدل به موجودی چنين زيبا -->22.gif شوم! و حتی اگر همه کلاسهای فوق برناممو که سهله کوشيدن در راستای ارتقای سطح بهداشت فرديمو هم کنسل کنم نميرسم که درسامو طوری که بايد بخونم و ياد بگيرم! هی! 17.gif دوباره بايد دخيل ببندم و دست به دامن نذر و نياز شم و قول بدم که به حق ۵ تن از اين پس دختر خوبی بشم!! فقط اين يدونه خوب بشه!!15.gif

۲:: زندگی يه جوری شده! يه حسی دارم عين اينکه يه چيزی رو يه جايی گم کردم...يا اينکه يه کار مهمی هست که بايد بکنم و نميفهمم که چيه! اين وسط جای يه چيزی کمه!! احساس سطحی بودن ميکنم!! شايد انقده سرم شلوغ شده که نميفهمم دارم چی کار ميکنم و همه اين کارا رو واسه چی ميکنم!!! انگار هدفمو گم کردم و همه تمرکزمو گذاشتم روی قدمام!! فقط اينکه توی اين ثانيه پامو جايی بذارم که سر نخورم بيفتم! يادم رفته که اين همه بدو بدو ميکنم که آخرش به چی برسم!!؟

۳::: ميگه که تو زيادی گير ميدی!! اگه آدم بخواد سر هر سنگريزه ای توقف کنه آخرش قطار زندگيش به هيچ جا نميرسه! نميدونم چرا اينقدر ديدمون نسبت به زندگی با هم فرق داره!! آخه من فکر ميکنم که زندگی يه کشتيه!! اگه سوراخ های کوچيکشو ترميم نکنی يه روزی غرق ميشی!

۴:::: ۹۹ ٪ بحث های ما سر اينکه که بهش ميگم هر کاری ۵۰ ٪ نيتش مهمه ۵۰٪ ظاهرش ... اون ميگه ۱۰۰ ٪ نيت مهمه ۰٪ ظاهرش!

واقعا فکر ميکنم روزی که ما به تفاهم برسيم خورشيد از غرب طلوع ميکنه!

۵::::: طی يک اقدام متهورانه دارم رو ديوار اتاقم نقاشی ميکشم! 04.gif اولش بابا گفت: خب رو کاغذ کاهی بکش! اصلا بيا ببرمت غرفه کودکان نمايشگاه رو ديوار اونجا نقاشی کن!34.gif اما من کار خودمو کردم! عجالتا ۲ تا گل کشيدم که نتونن منصرفم کنن! حالا بقيشو يواش يواش تکميل ميکنم!

و فی الآخر : استدع دعائن فراوانن لامتحانی الدشوار! (اگه باز ضايعم نميکنين که گوارش آسونترين امتحان فيزيوپاته و ۹۹.۹۹ افراد ۲۱ از ۲۰ ميشن و پاشو کاسه کوزتو جمع کن!) و علی شکر انا ايضا سدعا لکم و اراد التوفيق و السلامت لکم جميعا!31.gif

/ 0 نظر / 19 بازدید